You must first complete Det Ultimate VBA Kurset Del 1 before viewing this course

Velkommen til del 2 av det Ultimate VBA Kurset.

Hvis du er helt uerfaren i VBA, så sørg for at du har gjennomgått kurset Det Ultimate VBA Kurset Del 1

Alle eksemplene i VBA er testet i Excel for Office 365 (ver. 16) og VBA 7.1, 64-bit.

VBA er et verktøy som hjelper deg med å utføre oppgaver på enklest mulig måte. Du kan utføre disse oppgavene på mindre enn ett minutt når du automatiserer dem ved hjelp av VBA. Du kan for eksempel opprette egendefinerte rapporter, legge til nye verktøylinjer eller utføre forskjellige typer dataanalyser ved hjelp av VBA. Når du lærer å skrive VBA-koder, vil du bli en ekspert på alle oppgavene du utfører, og du kan absorbere mer arbeid siden du kan fullføre en jobb raskt.

Hvis du vil tilegne deg mer informasjon om VBA-programmering, har du kommet til rett sted. Dette kurset inneholder mer informasjon om VBA og behandler også de forskjellige måtene du kan bruke VBA til å automatisere prosesser. Hvis du skriver kode, bør du også vite hvilke datatyper du bør bruke og hvordan du kan bruke dem i funksjoner og moduler. Dette kurset vil gi deg det du trenger å vite om VBA.

I løpet av kurset, vil du få informasjon om de ulike datatypene som brukes i VBA, ulike typer collections i VBA, noen øvelser på betingede-og løkkeinstruksjoner, matriser og annen nødvendig Informasjon. Du vil også lære å omdirigere flyten av programmer og også hvordan du skal håndtere feilene.

For å gjøre læringen interessant, ligger det noen øvelser på slutten av enkelte kapitler. Du bør prøve å skrive koden selv før du ser på løsningene på slutten av kurset. Husk at praksis vil gjøre deg bedre på koding. Du vil gjøre feil, og disse feilene vil hjelpe deg til å bli en bedre programmerer. Dette kurset er en fortsettelse av kurset Det Ultimate VBA Kurset Del 1.

 

Lessons

Hva kan du gjøre med VBA?

Complexity: Easy

I det første kurset fikk du noe kjennskap til de ulike funksjonene i VBA. Før du bruker disse funksjonene, bør du forstå hvorfor du vil bruke VBA. Du må sette av litt tid og skrive koden til prosessene du vil atomatisere. Du må også se etter forskjellige måter å bruke VBA på. Dette kurset dekker noen av de prosessene som du kan automatisere ved hjelp av VBA.

Makroregistrering

Complexity: Easy

Som nevnt i kurset Det Ultimate VBA Kurset Del 1, er makroregistrering et viktig og nyttig verktøy i Excel. Dette verktøyet vil registrere alle handlinger du utfører i Excel. Du trenger bare å registrere oppgaveen en gang når du bruker makroregistrering, og du kan utføre den samme oppgaven en million ganger ved å klikke en på en kommandoknapp.

Makrolagring og sikkerhet

Complexity: Easy

Du kan enten kontrollere innstillingene for en makro i noen arbeidsbøker ved å lagre arbeidsboken på klarerte plasseringer eller ved å justere sikkerhetsinnstillingene globalt. Hvis du lagrer en arbeidsbok med en makro i en mappe som du merker som en klarert plassering, vil makroene automatisk aktiveres når du åpner arbeidsboken.

Hvordan manipulere data i Excel

Complexity: Easy

En makro behandler kode som er skrevet i Visual Basic Editoren, for å administrere og manipulere store mengder data. Det forrige kapittelet ga litt informasjon om hvordan du kan bruke en makro til å formatere bestemte felt eller celler i Excel.

Grunnleggende om VBA

Complexity: Easy

VBA er et visuelt programmeringsmiljø. Det betyr at du ser hvordan programmet vil se ut før du kjører det. Editoren er svært visuell, og bruker ulike vinduer for å gjøre programmeringen enkelt og håndterlig. Uansett hvilken versjon av Windows du bruker eller hvilket Office-produkt du bruker, så vil Visual Basic-editoren stort sett ha samme utseende, funksjonalitet og elementer.

Mer om IDE

Complexity: Easy

De fleste objekter i VBA, har egenskaper som beskriver objektene på en bestemt måte. I følgende avsnitt finner du mer informasjon om Properties-vinduet. Dette vinduet finner du vanligvis rett under Project Explorer i Excel. Her vises egenskapene for objektet som er uthevet i Project Explorer.

Løkker og betingede setninger

Complexity: Easy

De fleste bruker For-loop i VBA. Det er to former for For-loop, For Next og For Each In Next. En For-loop vil gå gjennom en serie eller data i en sekvens. (Du kan bruke Exit-setningen til å avslutte en For-loop når som helst). Løkken vil fortsette å kjøre til sluttbetingelsen er oppfylt.

Do…Loop

Complexity: Easy

I denne leksjonen vil vi se på syntaksen og forklare alle deler av syntaksen. Du finner noen eksempler i denne delen som vil hjelpe deg å mestre Do… Loop.

Kontrollstrukturene If Then og Select Case

Complexity: Easy

De viktigste kontrollstrukturene i Excel VBA er If…Then setningen og Select Case. Begge disse evaluerer én eller flere betingelser og avhengig av resultatet utfører bestemte deler av koden.

Datatyper i VBA

Complexity: Easy

Datatyper er en måte å definere de forskjellige variablene du bruker i programmet, for å gjøre det enklere for VBA å utføre de nødvendige oprasjonene. Datamaskinen vil alltid se på dataene som en serie med bits, men det finnes forskjellige datatyper som du kan bruke i VBA. En datamaskin ser kun den binære verdien, men den gjør ikke noe med denne verdien.

Litt om delene i et VBA-program

Complexity: Easy

Et program er det høyeste nivået av den fysiske strukturen. Det inneholder alt som trengs for å utføre en gitt oppgave. Et program kan krysse grensene mellom moduler, klassemoduler og skjemaer (forms). Konseptet for et program stammer fra den tidlige bruken av datamaskiner.

Array

Complexity: Easy

Array gir deg mulighet til å lagre mer enn ett element i én variabel eller beholder som du kan bruke i programmet. Du kan tenke på en Array som en stor boks med et endelig antall mindre bokser i den.

Jobbe med Workbook Collection

Complexity: Easy

Workbooks Collection inneholder en liste over alle arbeidsbøker du har åpnet på et gitt tidspunkt. Du kan velge en enkelt arbeidsbok fra denne listen som du vil bruke i programmet.

Jobbe med Worksheet Collection

Complexity: Easy

En av de enkleste metodene for å få tilgang til et regneark i mange situasjoner er å bruke Sheets Collection.

Jobbe med Charts Collection

Complexity: Easy

Charts Collection er en metode for å lage et egendefinert diagram når det er nødvendig. En fordel med å lage diagrammer ved hjelp av kode er at de ikke bruker så mye plass, og du kan opprette en rekke ulike diagrammer uten å bruke for mye tid på temaet.

Litt om å omdirigere programflyten

Complexity: Easy

Du kan støte på situasjoner der programflyten ikke fungerer, og du må avbryte den for å flytte til et annet sted i koden. GoTo-instruksjonen er en metode for å omdirigere programflyten. Brukt med omhu kan GoTo-instruksjonen hjelpe deg med å løse spesifikke programmerings problemer.

Litt om feilhåndtering

Complexity: Easy

De enkleste feilene du kan unngå er syntaksfeil, men disse er også noen av de vanskligste feilene å oppdage. Feilen kan skyldes feil ved tegnsetting, språkelementer eller stavefeil.