Dette kurset handler om å opprette makroer i Excel. Selv om du aldri har laget makroer tidligere vil du sannsynligvis finne dette kurset enkelt å følge.

Alle eksemplene I VBA er testet i Excel for Office 365 (ver. 16) og VBA 7.1, 64-bit.

 

Lessons

Hva er Excel-makroer?

Complexity: Easy

Ordet Excelmakro kan for noen være litt uklart. Kort fortalt er Excelmakro knyttet til programmeringsspråket VBA som er innebygd i Excel og andre Microsoft Office-applikasjoner.

Hva er VBA?

Complexity: Easy

VBA er programmeringsspråket, Visual Basic for Application og er på forhånd installert sammen med Excel. VBA er svært kraftfullt og gjør at du kan utvide funksjonaliteten til Excel

Steg 3 Lagre med korrekt filtype

Complexity: Easy

Hvis arbeidsboken inneholder makroer må den lagres som en Makroaktivert Excel-arbeidsbok. Det kan være greit å gjøre dette snarest for å unngå at VBA-koden går tapt.

Steg 4 Åpne Visual Basic Editoren

Complexity: Easy

For å åpne editoren i Visual Basic klikker du på ikonet Visual Basic i utviklermenyen. Du kan alternativt trykke Alt+F11 på tastaturet.

Steg 5 Opprett en modul

Complexity: Easy

Når du har åpnet editoren til Visual Basic vil du se dette. Nå vil det meste skje på engelsk, editoren har ikke norske ledetekster eller norske menyer. Makroene lagres i Moduler så nå må vi opprette en modul. Se etter … Read More

Steg 6 Opprett en makro

Complexity: Easy

I hovedvinduet skriver du nå Sub Min_Makro og trykker Return. Du skal nå se at instruksjonen End Sub ble lagt til automatisk.

Steg 7 Lag litt kode i makroen

Complexity: Easy

Du kan nå skrive inn i makroen MsgBox «Hei verden». Dette vil vise brukeren en meldingsboks med meldingen Hei Verden.

Steg 8 Kjør makroen

Complexity: Easy

For å kjøre makroen: Klikk ett eller annet sted i makroen og velg fra menyen Run -> Run Sub/Userform (eller trykk F5 på tastaturet) Viktig: Hvis markøren ikke er på innsiden av en makro vil VBA vise en liste over … Read More

Oppsummering

Complexity: Easy

Dette innføringskurset viste deg hvordan du kommer i gang med makroer i VBA. Du gikk gjennom trinnene for å riktig oppsett og avsluttet med at du lagde og kjørte en enkel makro.