Hvordan lage en makro i Excel fra skratch

Dette kurset handler om å opprette makroer i Excel. Selv om du aldri har laget makroer tidligere vil du sannsynligvis finne dette kurset enkelt å følge.

Alle eksemplene I VBA er testet i Excel for Office 365 (ver. 16) og VBA 7.1, 64-bit.

 

Lessons

Hva er Excel-makroer?

Complexity: Easy

Ordet Excelmakro kan for noen være litt uklart. Kort fortalt er Excelmakro knyttet til programmeringsspråket VBA som er innebygd i Excel og andre Microsoft Office-applikasjoner.

Hva er VBA?

Complexity: Easy

VBA er programmeringsspråket, Visual Basic for Application og er på forhånd installert sammen med Excel. VBA er svært kraftfullt og gjør at du kan utvide funksjonaliteten til Excel

Steg 3 Lagre med korrekt filtype

Complexity: Easy

Hvis arbeidsboken inneholder makroer må den lagres som en Makroaktivert Excel-arbeidsbok. Det kan være greit å gjøre dette snarest for å unngå at VBA-koden går tapt.

Steg 4 Åpne Visual Basic Editoren

Complexity: Easy

For å åpne editoren i Visual Basic klikker du på ikonet Visual Basic i utviklermenyen. Du kan alternativt trykke Alt+F11 på tastaturet.

Steg 5 Opprett en modul

Complexity: Easy

Når du har åpnet editoren til Visual Basic vil du se dette. Nå vil det meste skje på engelsk, editoren har ikke norske ledetekster eller norske menyer. Makroene lagres i Moduler så nå må vi opprette en modul. Se etter vinduet Project – VBAProject.  Hvis dette ikke er synlig så velg View -> Project Explorer…

Steg 6 Opprett en makro

Complexity: Easy

I hovedvinduet skriver du nå Sub Min_Makro og trykker Return. Du skal nå se at instruksjonen End Sub ble lagt til automatisk.

Steg 7 Lag litt kode i makroen

Complexity: Easy

Du kan nå skrive inn i makroen MsgBox “Hei verden”. Dette vil vise brukeren en meldingsboks med meldingen Hei Verden.

Steg 8 Kjør makroen

Complexity: Easy

For å kjøre makroen: Klikk ett eller annet sted i makroen og velg fra menyen Run -> Run Sub/Userform (eller trykk F5 på tastaturet) Viktig: Hvis markøren ikke er på innsiden av en makro vil VBA vise en liste over tilgjengelige makroer og ber deg velge hvilken du vil kjøre (Run). Hvis alt gikk etter…

Oppsummering

Complexity: Easy

Dette innføringskurset viste deg hvordan du kommer i gang med makroer i VBA. Du gikk gjennom trinnene for å riktig oppsett og avsluttet med at du lagde og kjørte en enkel makro.

Meny
Nettstedet er under arbeidI drift i løpet høsten 2019