You must first complete Hvordan manipulere data i Excel before viewing this Lesson

Om VBA

VBA er et visuelt programmeringsmiljø. Det betyr at du ser hvordan programmet vil se ut før du kjører det. Editoren er svært visuell, og bruker ulike vinduer for å gjøre programmeringen enkelt og håndterlig. Uansett hvilken versjon av Windows du bruker eller hvilket Office-produkt du bruker, så vil Visual Basic-editoren stort sett ha samme utseende, funksjonalitet og elementer.

IDE (Integrated Development Environment – Integrert utviklingsmiljø) er som et tekstbehandlings-, databaseskjema eller et regneark. IDE har som mange andre programeditorer spesielle funksjoner som gjør det enkelt å arbeide med data. Bortsett fra det kan IDE også brukes til å skrive spesielle instruksjoner som hjelper med datamanipulering og analyse. VBA vil følge instruksjonene i programmet.

IDE-vinduet i Excel.

IDE i VBA består av bl.a. vinduene Properties og Project Explorer samt et for Code. Nedenfor er en oppsummering av hva hvert vindu inneholder.

Project Explorer

Project Explorer viser en hierarkisk liste over prosjekter og alle elementene som finnes og refereres til i hvert prosjekt.

Properties

Dette vinduet viser deg egenskapene for valgte objekter og gjeldende innstillinger ved utforming. Du kan endre disse egenskapene når du utformer programmet. Når du merker flere f.eks kontroller i et skjema (form), inneholder vinduet en liste over egenskapene som er felles for alle de valgte kontrollene.

Code

Du må skrive inn noe kode for å få programmet til å fungere. Dette vinduet vil inneholde spesielle VBA-ord som vil fortelle editoren hva den skal gjøre. Innholdet i dette vinduet er analogt med en gjøremåls-liste eller en algoritme.

Back to: Det Ultimate VBA Kurset Del 2