You must first complete Noen tips for å lære VBA before viewing this Lesson
Excelmakro En makro er en gruppe programmeringsinstruksjoner vi bruker for å lage automatiserte oppgaver i Excel.
VBA VBA er programmeringsspråket vi bruker for å lage makroer. Det er en forkortelse for Visual Basic for Applications.
Kodelinje Dette er en VBA-instruksjon. Generelt sett utfører de en oppgave.
Sub

En Sub består av en eller flere kodelinjer. Når vi «kjører» en Sub, går VBA gjennom alle kodelinjene og utfører de nødvendige handlingene. En makro og en Sub er i hovedsak den samme tingen.

Modul En modul er ganske enkelt en beholder for Sub. En modul inneholder Sub som igjen inneholder kodelinjer. Det er ingen begrensning (innenfor rimelighetens grenser) til antall moduler i en arbeidsbok eller antall Sub i en modul.
VBA editor Det er her vi skriver koden vår. Ved å trykke på Alt + F11 bytter du mellom Excel og Visual Basic Editor. Hvis Visual Basic-editoren ikke er åpen,  trykke du på Alt + F11.

 

Skjermbildet under viser hoveddelene i Visual Basic Editoren

Lesson tags: automatisere, excel, makro, oop, vba
Back to: Det Ultimate VBA Kurset Del 1