You must first complete Makroregistrering before viewing this Lesson

Utviklerne hos Microsoft endret sikkerhetsinnstillingene som skal forhindre makroer i å kjøre. Dette ble gjort for å forhindre at makroene ble brukt til distribuere høyprofilerte virus. Vi har dekket noe informasjon om sikkerheten til makroer i kurset Det Ultimate VBA Kurset Del 1. La oss nå se på hvordan du kan justere standardinnstillingene i en makro.

Du kan enten kontrollere innstillingene for en makro i noen arbeidsbøker ved å lagre arbeidsboken på klarerte plasseringer eller ved å justere sikkerhetsinnstillingene globalt. Hvis du lagrer en arbeidsbok med en makro i en mappe som du merker som en klarert plassering, vil makroene automatisk aktiveres når du åpner arbeidsboken.

Du kan kontrollere makrosikkerheten ved å velge Utvikler på menyen og så velge Makrosikkerhet. Hvis du klikker dette ikonet, vises en dialogboks med kategorier for makrosikkerhet. Du kan få tilgang til plasseringene du stoler på, ved å velge Klarerte plasseringer i menyen på venstre side.

Slik legger du til en klarert plassering

Som nevnt tidligere kan du lagre arbeidsbøkene med makroer i en mappe som du merker som en klarert plassering. Hvis du lagrer en arbeidsbok i denne mappen, vil makroer alltid bli aktivert når du åpner arbeidsboken med makroen. Du bør alltid ha en klarert plassering på harddisken. Husk at du aldri kan stole på plasseringen på en nettverksstasjon.

Hvis du vil angi en klarert plassering, må følger du trinnene nedenfor:

  • Gå til Utvikler tab og klikk på Makrosikkerhet.

  • Flytt til venstre navigasjonsrute i Klareringssenteret, og velg Klarerte plasseringer.

  • Hvis du vil lagre filen på en nettverksstasjon, må du legge dette til i Klarerte plasseringer.
  • Du vil se listen over klarerte plasseringer i en dialogboks.
  • Klikk på Legg til ny plassering…

  • Klikk på Bla gjennom… og gå til overordnet mappe i mappen der du vil opprette et klarert område. Klikk på mappen du vil klarere og trykk Ok.
  • Hvis du vil inkludere undermappene i den valgte mappen, bør du velge alternativknappen Undermapper på denne plasseringen klareres også.
  • Trykk nå Ok i dialogboksen Klarert plassering i Microsoft Office og mappen er nå klarert.

Slik aktiverer du makroer utenfor en klarert plassering

Når du lagrer en Excel-arbeidsbok på en plassering som ikke er klarert, vil Excel alltid stole på makroinnstillingene. I Excel 2003 kan en makro ha en Lav, Middels, Høy eller Svært høy sikkerhet. Disse innstillingene ble senere omdøpt av Microsoft.

Hvis du vil ha tilgang til makroinnstillingene, bør du gå til kategorien Utvikler på menyen og velge Makrosikkerhet. Excel vil da vise dialogboksen med Makroinnstillinger. Du bør velge alternativet Deaktiver alle makroer med varsling. La oss se på hva alternativene i dialogboksen betyr.

Deaktiver alle makroer uten varsling

Denne innstillingen tillater ikke kjøring av makroer. Hvis du ikke vil kjøre makroer når du åpner arbeidsboken, bør du velge denne innstillingen. Siden du fortsatt lærer hvordan bruke makroer og jobber med dem, bør du ikke bruke denne innstillingen. Denne innstillingen tilsvarer Svært høy sikkerhet som finnes i Excel 2003. Hvis du velger denne innstillingen, kan du bare kjøre makroer hvis de er lagret i en klarert plassering.

Deaktiver alle makroer med varsling

Denne innstillingen er som innstillingen Middels sikkerhet i Excel 2003. Dette er den anbefalte innstillingen du bør bruke. Hvis du bruker denne innstillingen, vil Excel spørre deg om du vil aktivere eller deaktivere en makro når du åpner en arbeidsboken. Du bør velge dette alternativet hvis du er nybegynner i VBA. I Excel 2016, vil du se en melding i meldingsområdet, som angir at makroene er deaktivert. Du kan enten velge å aktivere eller deaktivere innholdet i arbeidsboken ved å velge dette alternativet.

Deaktiver alle makroer med unntak av digitalt signerte makroer

Hvis du vil bruke denne innstillingen, bør du alltid bruke et digitalt signeringsverktøy som VeriSign eller en annen leverandør for å signere makroen. Hvis du skal selge makroene til andre parter, bør du bruke dette sikkerhetsalternativet. Dette er en ulempe hvis du bare vil skrive makroer til eget bruk.

Aktiver alle makroer

Eksperter anbefaler at du ikke bruker dette alternativet fordi du risikerer at ondsinnet kode kan kjøres på systemet. Denne innstillingen tilsvarer alternativet Lav sikkerhet i Excel 2003, og er det enkleste alternativet å bruke. Dette alternativet vil åpne systemet opp for angrep fra ondsinnede virus.

Deaktivering av alle makroer med varsling

Eksperter foreslår at du deaktiverer alt innhold etter at du har fått et varsel. Hvis du lagrer en arbeidsbok med en makro som bruker denne innstillingen, vil du se en sikkerhetsadvarsel rett over formellinjen når du åpner arbeidsboken. Hvis du vet at det finnes makroer i arbeidsboken, trenger du kun å klikke Aktiver innhold. Du kan klikke på X helt til høyre av meldingen hvis du ikke vil aktivere noen av makroene i arbeidsboken.

Hvis du glemmer å aktivere makroen og deretter prøver å kjøre makroen, vil Excel indikere at makroen ikke vil kjøre siden du har deaktivert alle makroene i arbeidsboken. Hvis dette skjer, bør du åpne arbeidsboken på nytt for å aktivere makroene på nytt.

Back to: Det Ultimate VBA Kurset Del 2