You must first complete Hva kan du gjøre med VBA? before viewing this Lesson

Som nevnt i kurset Det Ultimate VBA Kurset Del 1, er makroregistrering et viktig og nyttig verktøy i Excel. Dette verktøyet vil registrere alle handlinger du utfører i Excel. Du trenger bare å registrere oppgaveen en gang når du bruker makroregistrering, og du kan utføre den samme oppgaven en million ganger ved å klikke en på en kommandoknapp.

Hvis du ikke vet hvordan du skal programmere en bestemt oppgave i Excel, kan du bruke makroregistrering for å hjelpe deg å forstå hva du trenger å gjøre. Deretter kan du åpne Visual Basic Editoren når du har registrert oppgaven for å se hvordan du kan programmere den. Du kan ikke utføre mange oppgaver når du bruker makroregistrering. For eksempel kan du ikke bruke makroregistrering til utføre oppgaver som kjører i en løkke (loop). Makroregistrering lager også mer kode enn det du trenger, noe som vil forsinke prosessen.

 

 • Gå til menylinjen og velg kategorien Utvikler, og klikk på knappen Registrer makro.

 • Skriv inn navnet på makroen.
 • Velg arbeidsboken der du vil bruke makroen. Dette betyr at makroen bare kan brukes i den gjeldende arbeidsboken.
 • Hvis du lagrer makroen i en Global makroarbeidsbok, får du tilgang til makroen i alle arbeidsbøkene. Dette er fordi Excel lagrer makroen i en skjult arbeidsbok, som åpnes automatisk når åpner en arbeidsbok. Hvis du lagrer makroen i en ny arbeidsbok, kan du kun bruke makroen i den åpnede arbeidsboken.
 • Klikk på OK.
 • Høyreklikk på den aktive cellen i regnearket. Sørg for at du ikke velger en annen celle og klikk på Formater celler…

 • Velg Prosent.
 • Klikk på OK.
 • Nå velger du Stopp registrering.

Du har nå registrert en makro ved hjelp av makroregistrering.

Kjør den innspilte makroen

Du kan nå teste makroen og se om du kan endre formatet på tallene til prosent.

 • Skriv inn tall mellom 0 og 1 i regnearket.

 • Velg tall
 • Gå til Utvikler på menyen, klikk på Makroer og velg makroen du har registrert.

 • Nå klikker du Kjør.

Du vil sannsynligvis få et resultat som ligner dette.

Hvis du vil se på makroen, kan du åpne Visual Basic Editoren

 • Velg Utvikler på menyen.
 • Trykk på knappen Visual Basic.

Makroen, som kalles Makro1, ligger i en modul. Koden som ligger i modulen er alltid tilgjengelig for hele arbeidsboken. Dette betyr at du kan endre formatet for tall i alle arkene i arbeidsboken med makroen.

Back to: Det Ultimate VBA Kurset Del 2