You must first complete Grunnleggende om VBA before viewing this Lesson

Du kan starte Visual Basic-redigering på forskjellige måter, avhengig av programmet du bruker. De nyere versjonene av Office-produktet bruker en annen fremgangsmåte sammenlignet med de eldre versjonene.

  1. Gå til alternativ View på verktøylinjen.
  2. I nedtrekksmenyen velger du Code.
  3. Editoren åpnes, og du kan begynne å skrive inn kode.

Bruke Project Explorer

Project Explorer vises i Project-VBAProject-vinduet, og du kan bruke denne til å samhandle med ulike objekter som utgjør prosjektet. Prosjekter er individuelle filer som du kan bruke til å lagre programmet eller i det minste deler av det. Prosjektet vil ligge i Office-dokumentet som du bruker. Når du åpner dokumentet, åpner du derfor også prosjektet. Vi skal se på hvordan programmer og prosjekter samhandler med hverandre i senere kapitler. Project Explorer fungerer på samme måte som venstre del av f.eks Filutforsker i Windows.

Project Explorer viser de ulike objektene du bruker i prosjektet. Disse objektene avhenger av programtypen du arbeider med. Hvis du for eksempel arbeider med Word, ser du dokumenter og dokumentmaler. På samme måte, hvis du arbeider med Excel, vil du se forskjellige arbeidsbøker og regneark. Uansett hvilken type program du arbeider med, vil Project Explorer brukes på samme måte. Et prosjekt kan inneholde Forms (skjemaer), Modules (moduler) og Class modules (klassemoduler)

La oss kort se på beskrivelsen av disse objektene:

  • Forms: Dette er skjemaer som kan inneholde kontroller som lar deg samhandle med en bruker og samle inn eller produsere data.
  • Modules: Disse inneholder koden eller programmet. Du kan for eksempel bruke en modul til å lagre rutiner f.eks for beregninger, formatering og vedlikehold av data.
  • Class modules: Disse inneholder objekter som du har utviklet, og du kan f.eks bruke en klassemodul til å opprette nye datatyper.

Arbeide med spesielle elementer

Noen ganger kan du se noen spesielle elementer i Project Explorer. For eksempel, når du arbeider på et Word-dokument, vil du se en mappen References som vil inneholde referansene som Word-dokumentet bruker. Denne inneholder en liste over maler som dokumentet bruker for å formatere dataene i dokumentet.

I mange tilfeller kan du ikke endre eller manipulere objektene i mappene. Dette er tilfellet når Word-dokumentobjekter bruker en referanse-mappe. Denne mappen er bare tilgjengelig for informasjon. Dette temaet vil ikke bli behandlet videre i dette kurset, du har sjeldent bruk for det.

Bruke Properties-vinduet

De fleste objekter i VBA, har egenskaper som beskriver objektene på en bestemt måte. I følgende avsnitt finner du mer informasjon om Properties-vinduet. Dette vinduet finner du vanligvis rett under Project Explorer i Excel. Her vises egenskapene for objektet som er uthevet i Project Explorer.

Forstå Properties

En egenskap vil alltid beskrive objektet. Når du ser på et objekt, vil du anta noe om produktet avhengig av om objektet er rødt, gult eller grønt. På samme måte har alle VBA-objekter en bestemt type. En av de vanligste typene er tekst. Egenskapen for hvert skjema er tekst, og denne teksten vises øverst eller nederst i skjemaet når en bruker åpner det. En annen vanlig egenskapstype er en boolsk verdi.

Få hjelp med Properties

Ikke forvent at du kan huske hver egenskap for alle objekter i VBA. Ikke engang VBA-guruene kan det. For å finne ut hva en egenskap kan gjøre for programmet, merker du bare egenskapen og trykker F1. I dette kurset forutsettes det at du er tilkoblet nettet. Da vil du få hjelp online fra Microsofts offisielle sider på engelsk. Her vil du også finne eksempler i VBA på hvordan egenskapen kan brukes. Klikk her for å se nærmere på Microsofts hjelpsider.

Bruke kodevinduet, Code

Kodevinduet er stedet der du vil skrive koden for programmet. Dette vinduet fungerer som alle andre tekstredigeringsprogrammer som du har brukt, bortsett fra at du skriver i henhold til syntaksen for VBA.

Syntaks for VBA er de reglene som definerer hvilken kombinasjon av symboler som utgjør korrekt struktur. En syntaksfeil oppstår når en datamaskin finner symboler som er i feil posisjon, er feilstavet eller ikke forekommer i kompilatorens vokabular.

Project Explorer og Properties vises ikke lenger i bildet over, kun kodevinduet. Du kan vise disse på nytt ved å velge View -> Project Explorer (Ctrl+R) og View -> Properties Window (F4).

Åpne et eksisterende kodevindu

Noen ganger vil du ikke ha tid til å fullføre koden for en applikasjon og må jobbe med den senere. Hvis du vil åpne et eksisterende kode-vindu, ser du etter modulen du vil arbeide med, i Project Explorer. Dobbeltklikk på navnet til modulen. Du vil se koden fra modulen i editoren.

Opprette et nytt kodevindu

Når du ønsker å opprette en ny modul i et eksisterende dokument eller mal, bør du åpne et nytt kodevindu.

Velg Insert -> Module eller Insert -> Class module fra menyen. Når du lagrer en Module eller Class module, vil du alltid finne den i Project Explorer sammen med alle andre moduler i prosjektet.

Det er enklere å utføre en kodelinje om gangen for å forstå hvorfor du kan ha gjort en feil. Du kan gjøre dette ved hjelp av vinduet Immediate ,øyeblikksvinduet. Du vil alltid finne dette vinduet nederst i IDE, og det vil ikke inneholde noe informasjon før du skriver noe i eller til det. Dette vinduet kan også aktiveres med View -> Immediate Window (Ctrl+G) hvis det ikke er åpent

En utvikler brker mye tid i vinduet Immediate for å sjekke om det er feil i programmet. Du kan bruke øyeblikksvinduet til å sjekke med VBA om koden du har skrevet, gir forventet resultat.

Hvis du vil prøve dette, skriver du inn Streng1 = «Hallo Verden» i øyeblikksvinduet, og trykker deretter på Enter. Nå skriver du ?Streng1, og trykker deretter på Enter. Nå har du opprettet en variabel som heter Streng1 og tilordnet den en verdi, «Hallo Verden». Du kan bruke ?-operatoren til å kontrollere verdien som er tilordnet variabelen Streng1.

Du kan også utføre regneoperasjoner direkte i Immediate. Prøv å summere tre tall. Skriv følgende ?1+2+3 og trykk Enter.

Debug.Print

En annen mulighet er å bruke funksjonen Debug.Print EtteEllerAnnet i koden du har skrevet. Da vil funksjonen skrive ut resultatet i vinduet Immediate. Se på følgende eksempel som du kan prøve selv. Du bruker her kodevinduet.

Sub Skriv_til_Immediate()

Dim i As Long

‘Skriver ut til Immediate teksten Teller= og verdien av i

‘Dette gjentas 5 ganger’

For i = 1 To 5

Debug.Print «Teller=» &  i

Next

‘Skriver ut til Immediate teksten Produktet= og produktet av 1*2*3

Debug.Print «Produktet=» &  1 * 2 * 3

End Sub

Resultater i Immediate

Back to: Det Ultimate VBA Kurset Del 2