You must first complete Grunnleggende begreper i VBA og hva de betyr before viewing this Lesson

I Excel bruker vi VBA for å lage makroer. VBA står for Visual Basic for Applications. Når vi bruker begrepet Excel-makroer, viser vi til VBA. Begrepet makro er egentlig et annet navn for en Sub. Hver gang du ser begrepene Excel-makro eller VBA,  refererer de til det samme.

I VBA lager vi instruksjonslinjer som VBA skal utføre. Vi legger kodelinjene i en Sub, disse er lagret i moduler. Vi kan plassere Sub i modulen til arbeidsarket. Imidlertid plasserer vi vanligvis bare kode for regnearkshendelser her.

I VBA lager vi nye moduler som inneholder de fleste av våre Sub. Så for den første aktiviteten , la oss gå videre og opprette en ny modul. Når du jobber med aktivitetene, er det lurt å lukke alle andre Excel-arbeidsbøker.

Aktivitet 1

  1. Åpne en ny tom arbeidsbok i Excel.
  2. Åpne Visual Basic Editor (Alt + F11).
  3. Gå til Project – VBAProject  til venstre (Ctrl + R hvis det ikke er synlig).
  4. Høyreklikk på arbeidsboka og klikk Insert og deretter Module.
  5. Klikk på Module1 i vinduet Project – VBAProject.
  6. I Properties nede til venstre (F4 hvis det ikke er synlig), endre modulnavnet fra module1 til MinFørsteModul.

Modulen er der du plasserer koden. Det er ganske enkelt en beholder for kode, og du bruker den ikke til noe annet.

Du kan tenke på en modul som en seksjon i en bokhandel. Det eneste formålet er å lagre bøker og å ha lignende bøker i en bestemt seksjon for å gjøre forretningen mer organisert.

Hovedvinduet (eller kodevinduet) er der koden skrives. For å se koden for en hvilken som helst modul. inkludert arbeidsarkene, kan du dobbeltklikke på elementet i vinduet Project – VBAProject.

La oss gjøre dette nå slik at du kan bli kjent med kodevinduet.

Aktivitet 2

  1. Åpne en ny arbeidsbok og lag en ny modul som du gjorde i forrige aktivitet.
  2. Dobbeltklikk på den nye modulen i vinduet Project – VBAProject.
  3. Kodevinduet for denne modulen åpnes. Du vil se navnet i tittellinjen til Visual Basic.

 

Du kan ha så mange moduler du vil i en arbeidsbok og så mange Sub som du vil i en modul. Det er opp til deg hvordan du vil navngi modulene og hvordan du organiserer Sub  i modulene dine.

Lesson tags: automatisere, excel, makro, oop, vba, visual basic for application
Back to: Det Ultimate VBA Kurset Del 1