You must first complete Hvordan bruke Sub before viewing this Lesson

La oss se på en kodelinje vi brukte i forrige leksjon

Ark1.Range(«A1»). Value = 5

Vi kan også skrive kodelinjen slik

Ark1.Range(«A1») = 5

I de fleste tilfelle trenger vi ikke å bruke Value fordi dette er en standard egenskap. Vi bruker kodelinjer som dette for å tilordne verdier mellom celler og variabler. VBA evaluerer det som står på høyre side av likhetstegnet og legger resultatet i variabelen/celle/range på venstre side av likhetstegnet. Kodelinjen kan leses som «innholdet på venstre side (variabel/celle/range) er nå lik innholdet på høyre side av likhetstegnet«

La oss se på kodelinjen på venstre side av likhetstegnet

Arkt1.Range(«A1»).Value = 5

I denne kodelinjen refererer Ark1 til kodenavnet på arket. Vi kan kun bruke kodenavnet for å referere til ark i arbeidsboken. Når vi refererer til et ark kan vi bruke arkets egenskap Range for å skrive/lese til et område av en eller flere celler. Vi kan da kopiere en verdi fra en celle til en annen celle.

Her er flere eksempler

Sub KopierVerdier()

‘ Kopierer verdien fra celle C2 i Ark1 til celle A1 i Ark1

Ark1.Range(«A1»).Value = Ark1.Range(«C2»).Value

‘Kopierer cerdien fra celle D6 i Ark1 til celle A2 i Ark1

Ark1.Range(«A2»).Value = Ark1.Range(«D6»).Value

‘Kopierer cerdien fra celle B1 i Ark2 til celle A3 i Ark1

Ark1.Range(«A3»).Value = Ark2.Range(«B1»).Value

‘Skriver resultatet av cellene D1 + D2 i Ark2 til til celle A4 i Ark1

Ark1.Range(«A4»).Value = Ark2.Range(«D1»).Value + Ark2.Range(«D2»).Value

End Sub

Nå er det din tur til å prøve ut noen eksempler. Kopiering mellom celler er en grunnleggende del av Excel VBA, så dette kan være til hjelp for å komme videre med VBA.

Aktivitet 4

  1. Opprett en ny arbeidsbok i Excel.
  2. Legg inn følgende verdier i cellene i Ark1: 20 i C1 og 80 i C2.
  3. Opprett en ny Sub med navnet Akt4.
  4. Lag kodelinje som legger innholdet av celle C1 i celle A1.
  5. Lag kodelinje som legger resultatet av C2+50 i celle A2.
  6. Lag kodelinje som multipliserer verdiene i cellene C1 og C2. Legg resultatet i celle A3.
  7. Kjør koden. Cellene i Ark1 skal nå ha verdiene 20 i A1, 130 i A2 og 1600 i A3.

 

Sub Akt4()

‘ Legger verdien fra celle C1 i Ark1 til celle A1 i Ark1

Ark1.Range(«A1»).Value = Ark1.Range(«C1»).Value

‘ Legger verdien fra celle C2+50 i Ark1 til celle A2 i Ark1

Ark1.Range(«A2»).Value = Ark1.Range(«C2»).Value + 50

‘ Legger verdien fra cellene C1+C2 i Ark1 til celle A3 i Ark1

Ark1.Range(«A3»).Valu e= Ark1.Range(«C1»).Value * Ark1.Range(«C2»).Value

End Sub

 

Back to: Det Ultimate VBA Kurset Del 1