Steg 5 Opprett en modul

Du bør først fullføre Steg 4 Åpne Visual Basic Editoren før du ser på denne leksjonen

Når du har åpnet editoren til Visual Basic vil du se dette. Nå vil det meste skje på engelsk, editoren har ikke norske ledetekster eller norske menyer.

Makroene lagres i Moduler så nå må vi opprette en modul.

Se etter vinduet Project – VBAProject.  Hvis dette ikke er synlig så velg View -> Project Explorer fra menyen eller trykk Ctrl+R på tastaturet.

Velg arbeidsboken hvor du vil legge inn makroer. Navn på arbeidsboka finner du i parantes ved siden av VBAProject. Alle åpne arbeidsbøker vil ha dette formatet  i vinduet til VBAProject.

Høyreklikk på arbeidsboken hvor du vil legge inn makroer. Velg Insert og Module.

En ny modul blir opprettet og du kan navngi modulen i vinduet Properties.

Når du dobbeltklikker på en modul i vinduet VBAProject vises koden til denne modulen i hovedvinduet. Nye moduler inneholder normal ikke noe kode (den kan inneholde instruksjonen Option Explicit hvis dette valget er gjort i innstillingene)

 

Lesson tags: automatisere, excel, makro, oop, vba
Tilbake til:Hvordan lage en makro i Excel fra skratch
Meny
Nettstedet er under arbeidI drift i løpet høsten 2019