You must first complete Deklarasjon av variabler before viewing this Lesson

VBA har et smart verktøy som lar deg sjekke utdataene dine. Dette verktøyet er vinduet Immediate. Når vi bruker Debug.Print kan vi få vist verdier, tekst og resultater av beregninger i vinduet. For å vise dette vinduet kan du velge View->Immediate Window fra menyen eller trykke på Ctrl + G. Verdiene vil bli skrevet til vinduet selv om det ikke er synlig.

 

Vi kan bruke vinduet til å skrive ut variablene våre for å sjekke verdiene.

Hvis vi oppdaterer koden fra forrige leksjon kan vi skrive ut verdien av hver variabel med Debug.Print. Kjør koden under og sjekk resultatet i Immediate-vinduet (Ctrl + G hvis det ikke er synlig)

Sub Skriv_til_Immediate()

Dim Antall As Long

Antall = 5

Debug.Print Antall

 

Dim Billettpris As Currency

Billettpris = 99.99

Debug.Print Billettpris

 

Dim Land As String

Land = «Spania»

Debug.Print Land

 

Dim Sluttdato As Date

Sluttdato = #21/3/2020#

Debug.Print Sluttdato

 

Dim ErFerdig As Boolean

ErFerdig = False

Debug.Print ErFerdig

End Sub

Immediate-vinduet er nyttig for å teste utdata før vi skriver til arkene. Vi kommer til å bruke dette vinduet mye i dette kurset.

Back to: Det Ultimate VBA Kurset Del 1