Available courses

Dette er en serie forelesninger som gir en elementær innføring i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og statistisk analyse. Forelesningene er basert på læreboka Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap av Ottar Hellevik (7nde utgave, Universitetsforlaget 2002.


Kurset tar for seg de grunnleggende prinsipper og regelverk for konstrukskoner.

This unit looks at complex numbers. You will learn how they are defined, examine their geometric representation and then move on to looking at the methods for finding the nth roots of complex numbers and the solutions to simple polynominal equations.