Byggkoder

with Ingen kommentarer
Byggkoder

NS 8351, standarden fastlegger regler for utforming av navn på lag som benyttes for plassering av bygningsdeler og tegningsdeler i DAK-tegninger i byggebransjen

EXCEL-filen inneholder relevante koder i redigerbar tabell…

Størrelse: 2.74 kB
Versjon: 2.0