Vis formater for dato og tid

with Ingen kommentarer

Her ser du en liste med de fleste tegnene som kan brukes til å formatere dato og tid i VBA:

Tegn Eksempel Forklaring
m 2 Måned (numerisk uten 0)
mm 02 Måned (numerisk med 0)
mmm Feb Måned (forkortet tekst)
mmmm Februar Måned (full lengde tekt)
d 7 Dag (numerisk uten 0)
dd 07 Dag (numerisk med 0)
ddd Tir Dag (forkortet tekst)
dddd Tirsdag Dag (full lengde tekt)
yy 12 År (siste 2 siffer)
yyyy 2012 År (4 siffer)
h 8 Timer uten 0 (0-23)
hh 08 Timer med 0 (00-23)
m 3 Minutter uten null (0-59)
mm 03 Minutter med null (00-59)
s 8 Sekunder uten null (0-59)
ss 08 Sekunder med null (00-59)
AM/PM AM Viser AM/PM

 

Eksempler på formatering av dato og tid med funksjonen Format():

 

Private Sub Dato_og_Tid()

 

Dim Dato_Test As Date

‘Now => Viser gjeldene dato og tid (28.08.2019 13:37:02)

Dato_Test = Now()

‘Viser: 28.08.19

Range(«A1») = Format(Dato_Test, «dd.mm.yy»)

‘Viser: 28.aug.19
Range(«A2») = Format(Dato_Test, «d mmmm yyyy»)

‘Viser: august 28 2019

Range(«A3») = Format(Dato_Test, «mmmm dd yyyy»)

‘Viser: ons.28
Range(«A4») = Format(Dato_Test, «ddd dd»)

‘Viser: aug.2019
Range(«A5») = Format(Dato_Test, «mmm.yyyy»)

‘Viser: 28.08.2019 13:37

Range(«A6») = Format(Dato_Test, «dd.mm.yyyy hh:mm»)

‘Viser: 28.08.19 1.37 PM

Range(«A7») = Format(Dato_Test, «dd.mm.yy h:mm AM/PM»)

‘Viser: 13H37M

Range(«A8») = Format(Dato_Test, «hh\Hmm\M»)

 

End Sub